O nas

Trefl SA to największa firma produkująca puzzle, gry planszowe i karty do gry w regionie CEE oraz jeden z największych producentów w całej Europie. Trefl SA jest firmą rodzinną. Powstała w 1985 roku i od tego czasu konsekwentnie buduje swoją pozycję i stale rozwija ofertę.

Produkujemy łącznie ponad 20 milionów puzzli i gier rocznie, każdego roku wydajemy kilkaset nowych tytułów, które oferujemy klientom w ponad 50 krajach.

Od wielu lat skutecznie oferujemy również usługi naszej fabryki klientom w modelu B2B. Obsługujemy przeszło 50 wydawców gier i puzzli z całej Europy, oferując im nasze doświadczenie w całym procesie powstawania produktu. Optymalizacja techniczna projektów, projektowanie i wykonanie narzędzi, efektywny proces produkcyjny, gwarantujący oczekiwaną jakość przy zachowaniu prawidłowej struktury kosztów to nasz wkład w rozwój naszych partnerów.

Jako producent dzia­ła­my zgod­nie z cer­ty­fi­ka­tem ISO 9001 któ­ry jest glo­bal­nym stan­dar­dem ja­ko­ści. Zgod­nie z wy­mo­ga­mi na­szych part­ne­rów biz­ne­so­wych po­sia­da­my rów­nież cer­ty­fi­kat FSC oraz re­gu­lar­nie prze­cho­dzi­my au­dyt etycz­ny Sedex SMETA.

Doświadczenia naszych pracowników oraz techniczne możliwości stały się fundamentem marki Trefl FACTORY. Chcemy, by była ona symbolem współpracy oraz wymiany doświadczeń ukierunkowanych na wspólny rozwój i sukces. Nasi projektanci, inżynierowie oraz wszyscy liniowi pracownicy fabryki są gotowi na kolejne wyzwania.

Zapraszamy do współpracy!

Punkty na mapie zdjęcia przedstawiające Trefl FACTORY z lotu ptaka

Fabryka
Magazyn wysokiego składowania
Administracja
Centrum logistyczne

Zaufali nam

Nasze certyfikaty